Poznańskie Pow Wow odbędzie się 1 października 2022 r. w Zespole Szkół na Krzesinach, przy ul. Tarnowskiej 27. O programie i zasadach piszemy w sąsiednim artykule (Festiwal Muzyki Indian Amerykańskich Pow Wow Poznań 2022).

Jeszcze przed 1 października pragniemy zamieszczać materiały edukacyjne związane z tym festiwalem, wiedząc, że tego rodzaju wydarzenie jest swoistego rodzaju fenomenem kulturowym w Polsce.

Dziś etykieta.

red.

****

Etykieta Pow Wow jest zbiorem zasad, które obowiązują podczas festiwalu. To nic strasznego, ani wymagającego, ale jednak wyznacza pewne zasady – po to, by nam wszystkim ten czas się spodobał.
Etykieta polskich pow wow jest odwzorowywana na podstawie zasad obowiązujących podczas indiańskich pow wow w USA i Kanadzie.

ETYKIETA POW WOW
* Zwracaj uwagę na Mistrza Ceremonii (MC – Master of Ceremony). Jest on tam po to aby prowadzić i koordynować całe święto przy współpracy z Dyrektorem Areny (Arena Director). Ma mikrofon, więc na pewno go usłyszysz. Zapowiada kolejne tańce i konkursy, objaśnia poszczególne zdarzenia na Arenie, pomaga prowadzić różne ceremonie oraz zabawia publiczność. Poucza także i objaśnia wszystko gościom i uczestnikom.
Może odpowiadać na Twoje pytania, jednak nie powinieneś pytać go bezpośrednio.
Pośrednikiem w kontaktach z MC jest Arena Director lub jego pomocnicy.

* Wstań podczas Grand Entry. MC zapowie Wielkie Wejście i poprosi każdego o powstanie. Eagle Staff oraz Flagi państwowe zostaną wniesione wtedy na Arenę. Powinieneś również stać w trakcie Flag Song, który jest formą hymnu. Podczas tych obu pieśni, dla okazania szacunku zdejmij nakrycie głowy. O to samo będziesz poproszony,gdy wykonywane będą inne pieśni, np. Veteran Song, Honoring Song oraz Closing Song (na zakończenie Powwow), podczas której Staff i Flagi będą wyniesione z Areny. W trakcie Powwow mogą zdarzyć się inne sytuacje, w których zostaniesz poproszony przez MC o powstanie.

* Podczas niektórych pieśni, ceremonii czy wydarzeń odbywających się na Arenie, Mistrz Ceremonii może poprosić o wyłączenie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (kamery, smartfony, aparaty fotograficzne czy dyktafony). Prosimy uszanuj to i dostosuj się do prośby.

* Arena do tańca jest traktowana jako miejsce święte. Przeznaczona jest wyłącznie dla tancerzy, pieśniarzy oraz osób wchodzących w skład Head Staff (MC, Arena Director, sędziowie). Często obstawiona jest ławkami lub krzesłami, na których tancerze mogą usiąść lub położyć swoje elementy stroju i regalia. Innym osobom nie wolno wchodzić na Arenę, chyba że Mistrz Ceremonii na to pozwoli.

* Goście i widzowie są mile widziani. Często zapraszani są przez MC do uczestnictwa w różnych tańcach społecznych, zabawach i niektórych ceremoniach. Oczekuje się jednak od nich okazania szacunku i zrozumienia tego co widzą. W dobrym tonie jest zapoznanie się z całą etykietą danego Pow-Wow, co pozwoli uniknąć niepotrzebnych błędów mogących urazić organizatorów oraz innych uczestników zgromadzenia.

* Szanuj role, które pełnią Główny Tancerz z Główną Tancerka. Ich przywilejem jest rozpoczynanie każdego tańca. Nigdy nie zaczynaj tańczyć przed nimi.
Jeśli nie wiesz jak poprawnie tańczyć, podpatruj Tancerzy Głównych i naucz się oglądając.
W razie wątpliwości zapytaj ich o wskazówki.

* Jedynym momentem, kiedy goście lub widzowie mogą przebywać na Arenie jest czas, gdy odbywają się tańce społeczne m.in.: Intertrible Dance, Round Dance, Two Step, Owl Dance, Rabbit Dance, Potato Dance, Blanket Dance, Honoring Song jak również Giveaways – jeżeli oczywiście tak zapowie MC.

* Na teren Areny wchodź i wychodź Wejściem wyznaczonym przez Dyrektorów Areny. Najczęściej jest ono wyznaczone od jej wschodniej strony, na przeciwko stanowiska MC.

* Słuchaj uwag i poleceń Dyrektorów Areny. To oni są odpowiedzialni za porządek na terenie Areny i koordynują wszelkie wydarzenia i działania z MC.

* Nigdy nie bierz udziału w Pow-Wow pod wpływem narkotyków lub alkoholu!!!
Na żadnym Pow-Wow nie dopuszcza się do ich używania lub posiadania.
Dzisiejsze Pow-Wow są wolne od alkoholu i narkotyków. Jeżeli zostaniesz przyłapany pod wpływem alkoholu lub narkotyków zostaniesz wyprowadzony natychmiast poza obszar, gdzie się ono odbywa.

* Ze względów bezpieczeństwa, żadna broń palna (nawet repliki), włócznie z ostrzami i wyjęte z pochwy noże nie powinny być noszone przez tańczących na Arenie.
Jeżeli czujesz, że musisz mieć jedną z tych rzeczy w danym tańcu, masz obowiązek wcześniej uzgodnić to z Dyrektorem Areny.

* Przebywając na terenie Areny: nie jedz, nie żuj gumy i nie pij. Pamiętaj również o stosownym ubraniu. Mile widziane u kobiet są chusty lub szale zarzucone na ramiona (stroje kąpielowe oraz odkryte ciało są niedopuszczalne i oznaczają ogromny brak szacunku do tubylczych tradycji).

* Nie rozmawiaj i nadmiernie nie żartuj z innymi uczestnikami, gdy bierzesz udział w tańcu.
Podczas tańca nie próbuj również konwersacji lub żartów z ludźmi przebywającymi poza Areną. Zachowanie takie jest nieodpowiednie i oznacza brak szacunku do tradycji.
Poczekaj cierpliwie, aż taniec się skończy i będziesz mógł opuścić Arenę.

* Nie przebiegaj przez Arenę, jeżeli chcesz dostać się na drugą jej stronę. Arenę zawsze należy obejść dookoła. Pamiętaj, że Arena jest traktowana jako miejsce święte i uszanuj to.

* Najlepiej jest przynieść ze sobą krzesło do siedzenia lub koc. Nie przewiduje się z reguły miejsc siedzących dla widzów przy samej Arenie. Widzowie siadają zawsze za kręgiem tancerzy i pieśniarzy, poza Areną.

* Nie siadaj na krzesłach ustawionych na obrzeżach Areny. Są one zarezerwowane dla tancerzy, pieśniarzy i ich rodzin. Jeżeli pod krzesłem leży koc, oznacza to, że jest ono przez kogoś zajęte. Szczególnie zwracaj uwagę na miejsca przykryte kocem lub szalem. To miejsca dla zaproszonych gości.

* W tradycji wielu plemion indiańskich, pióropusz jako nakrycie głowy jest zarezerwowany tylko i wyłącznie dla osób, które na to zasługują. Nawet jeśli posiadasz w swojej kolekcji piękny pióropusz, to uszanuj tę zasadę oraz tradycję i nie zabieraj go ze sobą na Pow-Wow.

* W większości przypadków nie zostaniesz wpuszczony w pióropuszu na teren Pow-Wow i narazisz się na niepotrzebne interwencje organizatorów lub starszyzny.

* Nigdy nie nazywaj stroju tancerza kostiumem. Taki strój to regalia. Nie dotykaj elementów regaliów. To może zdenerwować tancerza. Wykonanie regaliów i jego poszczególnych elementów pochłania dużo energii, czasu, przemyśleń i jest bardzo kosztowne.
Często regalia są dziedziczone od przodków. Ponadto element taki może łatwo ulec zniszczeniu. Szczególnie nie dotykaj piór orła, gdyż uważane są one za święte i traktowane z należytym szacunkiem. Jeżeli czujesz potrzebę dotknięcia jakiegoś elementu – zapytaj właściciela i poproś o to. W rozmowie z tancerzem bądź szczery i miły.

* Uważaj, kiedy fotografujesz i rób to z należytym szacunkiem. Większość Pow-Wow to wydarzenia publiczne i fotografowanie jest dozwolone. MC zapowie, kiedy robienie zdjęć jest absolutnie niedopuszczalne (m.in. w trakcie Flag Song, Modlitwy, Pick Up Song oraz innych ceremonii). Jeżeli chcesz, aby tancerz pozował do Twojego zdjęcia poza Areną, podejdź do niego, przedstaw się i spytaj o pozwolenie. Jeśli jesteś zawodowym fotografem i wiesz, że w przyszłości wykorzystasz te zdjęcia do celów komercyjnych, powiedz o tym tancerzowi. Upewnij się czy tancerz wyrazi zgodę na publikacje zdjęć. Mile widziana jest także propozycja odesłania kopii zdjęcia tancerzowi.

* Nigdy nie nagrywaj pieśni bez pozwolenia. Pytaj zawsze lidera zespołu, jeśli chcesz nagrać pieśń. Także MC może powiadomić, aby nie nagrywać podczas niektórych pieśni. Często ludzie stoją dookoła bębna i nagrywają bez pozwolenia. To świadczy o braku szacunku do tradycji i samych pieśniarzy. Dużo lepiej jest najpierw zapytać.

* Nie siadaj również przy bębnie bez pozwolenia lidera grupy. Bęben może być „zamknięty”, co oznacza, że tylko niektóre osoby mogą na nim grać. Jeśli chciałbyś dołączyć do grupy przy jakiejś pieśni, którą znasz, zawsze pytaj lidera zespołu o zgodę.

* Większość Pow-Wow nie jest organizowana dla zysków. Budżet zgromadzenia zależy od starań Komitetu Organizacyjnego, dotacji, sponsoringu i datków przekazywanych przez uczestników podczas Tańca z kocem.
Każdy uczestnik może umieścić pieniądze na kocu, aby wspomóc w pokryciu kosztów organizacyjnych Pow-Wow. W tradycjach wielu plemion indiańskich jest to wyrazem szacunku.

* Traktuj każdego z szacunkiem, szczególnie starszych. Traktuj każdego z dobrocią. Uważaj na dzieci. Traktuj wszystkich tak jak Ty chciałbyś być traktowany.

* Pow-Wow to święto nas wszystkich. To czas na spotkanie starych, dobrych przyjaciół, jak również czas na poznanie nowych. Nie wstydź się, podchodź, pytaj, rozmawiaj z uczestnikami, bębniarzami, tancerzami, pieśniarzami.

I przede wszystkim DOBRZE SIĘ BAW!!!

opr. Dariusz Lipecki.

patronat / patronage: Magazyn Wyspa Żółwia :: Festiwal Made in Native America

POZNAŃSKIE POW WOW JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW MIASTA POZNANIA
#POZNAŃWSPIERA

Poznań Wspiera

DZIĘKUJEMY!

Festiwal Pow Wow Poznań 2022 zyskał także wsparcie ze strony spółki Aquanet S.A.

DZIĘKUJEMY!