Wyspa Żółwia

Magazyn Wyspa Żółwia jest półrocznikiem wydawanym w Poznaniu popularyzującym kultury indiańskie w ujęciu historycznym i współczesnym.

Magazyn omawia wiele aspektów kultur indiańskich i inicjatyw indianistycznych, m.in.: polskim środowiskom indianistycznym, festiwalom Pow Wow, zagadnieniom literatury indiańskiej i tłumaczeń książek pisanych przez Indian, wkładu kultur tubylczych do dziedzictwa kultury światowej, a także sprawy odnowy społeczności indiańskich w USA po okupacji Alcatraz w latach 1969-1971.

Autorami tekstów są znawcy tematyki indiańskiej w Polsce, antropolodzy, tłumacze, kulturoznawcy, pedagodzy.

Czytaj więcej
Wyspa Żółwia nr 7

Wyspa Żółwia nr 7

WYSPA ŻÓŁWIA 7/2023 Badania naukowe mają tę swoją specyfikę, że mogą nudzić przez skomplikowane słownictwo i wąskie...

czytaj dalej