Pow Wow

Pow Wow to festiwal wzorowany na spotkaniach indiańskich z przełomu IX i XX w. Były to zazwyczaj letnie zgromadzenia wędrownych plemion lub międzyplemienne spotkania. Podczas współczesnych Pow Wow w USA i Kanadzie kultywuje się stare tradycje, obyczaje, popularyzuje się kultury swoich plemion i narodów, odtwarza muzykę, tańce i pieśni.

Podczas Pow Wow, zarówno w Ameryce Północnej, Europie i w Polsce odbywają się konkursy taneczne dla uczestników Festiwalu, ale również wspólne tańce tzw. Intertribal, społeczne, towarzyskie, zabawy muzyczne i taneczne, do których zaprasza się uczestników spoza kręgu tancerzy Pow Wow, obecną na Festiwalu publiczność i zaproszonych Gości.

Międzynarodowy jesienny festiwal Pow Wow w Poznaniu jest częścią europejskiej sieci festiwali propagujących kultury Indian z wielu regionów Ameryki Północnej. Uczestnikami Pow Wow są nie tylko Polacy, ale i goście z Niemiec, Rosji, Danii, Szwecji, Anglii, Czech, Słowacji, Litwy i Finlandii.

Czytaj więcej