6 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Solidarności z Leonardem Peltierem. Warto przypomnieć o całej tej sprawie…

 1. „Sprawa Peltiera” to sprawa działacza Ruchu Indian Amerykańskich (AIM) Leonarda Peltiera (Lakota/Ojibwa), aresztowanego 6 lutego 1976 roku w Kanadzie.
 2. Leonard Peltier został następnie poddany ekstradycji do USA na podstawie sfałszowanych dowodów udziału w zabójstwie dwóch agentów FBI podczas strzelaniny w Oglala w rezerwacie Pine Ridge w Dakocie Pd. podczas tzw. „rządów terroru” w latach 70. XX w.
 3. Sprawa ta jest wynikiem uznawanego często za niesprawiedliwy i kontrowersyjny procesu, który zakończył się skazaniem Leonarda Peltiera na podwójne dożywocie mimo wątpliwych dowodów jego winy i wykazania licznych nieprawidłowości i pozaprawnych ingerencji władz w przebieg tego procesu.
 4. Apelacje obrońców Leonarda Peltiera zakończyły się niepowodzeniem, choć ujawniły kolejne nieprawidłowości i wątpliwości procesowe, a żaden z ostatnich prezydentów USA nie ułaskawił Leonarda Peltiera mimo podnoszonych ważnych argumentów oraz licznych apeli jego obrońców i sympatyków z całego świata.
 5. Jest to przykład na to, jak daleko mógł się posunąć rząd USA, aby tłumić i uciszać głosy tubylczych działaczy, którzy bronią praw i wolności swojego ludu oraz ignorować głosy w obronie praw liderów grup mniejszościowych, opozycyjnych i osób prześladowanych.
 6. Sprawa Leonarda Peltiera jest również symbolem walki o prawa tubylców w Stanach Zjednoczonych i w obu Amerykach, którzy nadal bywają dyskryminowani i prześladowani.
 7. Jest ona także częścią szerszej dyskusji na temat tubylczych praw do ziem, jej bogactw oraz wolności kultur i religii dla ludów tubylczych na całym świecie.
 8. Obrońcy Leonarda Peltiera domagają się zwolnienia go z więzienia na mocy nowego procesu lub prezydenckiego aktu łaski, ponieważ uważają, że jego skazanie było niesprawiedliwe.
 9. On sam powinien zostać zwolniony także z uwagi na dobrą opinię, zaangażowanie w działalność publiczną, prośby rodziny oraz zaawansowany wiek i pogarszający się stan zdrowia.
 10. Obrońcy chcą również, aby władze USA uznały wątpliwą rolę FBI w tzw. „Incydencie w Oglala” z 26 czerwca 1975 r. oraz bezprawne ingerencje w proces Leonarda Peltiera.
 11. Obrońcy Leonarda Peltiera zabiegają ponadto o uwolnienie innych tubylczych więźniów politycznych, którzy są więzieni za swoje poglądy i walkę o prawa.
 12. Domagają się również szacunku dla praw i wolności ludów tubylczych, ich kultur i religii, oraz ochrony ich ziem i dóbr naturalnych.
 13. Jako aktywni mieszkańcy Europy możemy wesprzeć Leonarda Peltiera i jego obrońców poprzez działania edukacyjne i uświadamianie społeczeństwu niesprawiedliwości, jakich doznawali i nierzadko nadal doznają tubylcy w USA.
 14. Jak wielokrotnie wcześniej, możemy naciskać na swoje parlamenty, rządy i samorządy, aby wyrażały zaniepokojenie sprawą Leonarda Peltiera oraz problemami innych więźniów politycznych i ludów tubylczych obu Ameryk.
 15. Jako Europejczycy możemy organizować i wspierać kampanie społeczne i akcje pomocowe dla ludów tubylczych i ich działaczy.
 16. Możemy angażować się w zbiorowe i indywidualne działania na rzecz ochrony praw i wolności ludów tubylczych, popierać ruchy społeczne i grupy, które zabiegają o prawa ludów tubylczych, współpracować z nimi i informować o ich działalności.
 17. Jako Europejczycy możemy udzielać wsparcia finansowego i rzeczowego organizacjom broniącym praw ludów tubylczych lokalnie, na poziomie krajowym i międzynarodowym.
 18. Jako Europejczycy możemy też zaangażować się w działania na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania niszczeniu ziem, wód, ekosystemów i bogactw naturalnych. Chodzi o działania ochronne i solidarnościowe zarówno na terytoriach tubylczych, jak i w swoich krajach i najbliższym otoczeniu.
 19. Możemy także wspierać i promować kulturę oraz tradycje ludów tubylczych, co pomaga w ochronie, lepszym zrozumieniu i poszanowaniu ich dziedzictwa i tożsamości etnicznej.
 20. Możemy napisać osobisty list do Leonarda Peltiera pod adres: Leonard Peltier, #89637-132, USP Coleman I, P.O. Box 1033 Coleman, FL 33521, USA (z uwagi na restrykcje – tylko tekst na białej kartce papieru w białej kopercie żadnych bez załączników).
 21. Możemy poszukać więcej informacji na stronie Leonard Peltier Defense Offense Committee: https://www.whoisleonardpeltier.info/
 22. Możemy napisać list z prośbą o akt łaski dla Leonarda Peltiera do Prezydenta USA: The White House 1600, Pennsylvania Avenue, NW Washington, DC 20500 USA
 23. Możemy też po prostu wysłać email w tej sprawie do Białego Domu: https://www.whitehouse.gov/contact/
 24. 24 zdania to dużo czytania? – to tylko jedno zdanie na każde dwa lata, które spędził za kratami Leonard Peltier.

 

Marek Nowocień

 

Fot. Aresztowania Leonarda Peltiera. iStock.