W 1990 r. z inicjatywy dyrektora cyklu Świętych Biegów i współzałożyciela Ruchu Indian Amerykańskich (AIM) Dennisa Banksa oraz współpracujących nim Indian, Japończyków i Europejczyków międzynarodowa, międzykulturowa i międzyreligijna sztafeta biegaczy pokonała w „Świętym Biegu na Rzecz Ziemi i Życia” trasę z Londynu do Moskwy. Przez 8 dni największa w XX w. grupa Indian i ich sympatyków poznawała wówczas Polskę, biegnąc ze Zgorzelca, przez Wrocław, Gliwice, Oświęcim, Kraków, Częstochowę, Warszawę, Białystok i Augustów do Ogrodnik.
30 lat później grupa kontynuujących tradycje pozbawionego rywalizacji, angażującego fizycznie, duchowo i wspólnotowo „indiańskiego biegania”, popularyzowanego w Polsce przez Fundację Bieg Na Rzecz Ziemi, spotkała się rocznicowo w Wąwozie Myśliborskim koło Jawora. W miejscu pierwszego noclegu uczestników Świętego Biegu w Polsce zorganizowano 14. edycję Biegu i Marszu Na Rzecz Ziemi, a następnie w niedalekim skansenie – „wiosce indiańskiej” Rise of the Sun w Janiszowie kontynuowano wspomnieniowe spotkanie oraz dyskusję programową. Pomimo trudnych okoliczności pogodowych i pandemii Covid-19 kolejny raz potwierdziły się: potrzeba powracania z ważnymi intencjami do inspirowanego przez indiańskie tradycje i uniwersalne współczesne wyzwania Kręgu Biegaczy oraz przekonanie jego uczestników, że „bieg nigdy się nie kończy”.
Wszystkim obecnym w Kręgu ciałem lub duchem, modlitwą, sympatią, życzliwą pamięcią i wsparciem – dziękujemy. Zapraszamy do kontaktu z FBnRZ oraz na kolejne indiańskie biegi i marsze!

Bieg 2020

Marek Nowocień