Polska tradycja „indiańskiego biegania” rozpoczęła się w 1990 r. podczas Świętego Biegu Na Rzecz Ziemi i Życia prowadzącego z Londynu – przez Polskę – do Moskwy.

W 1990 r. Święty Bieg Na Rzecz Ziemi i Życia (Sacred Run Europe ’90) przemierzył drogi Europy z Londynu, przez Polskę, do Moskwy. To wtedy uczestnicy Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian po raz pierwszy gościli liczną grupę Indian i ich przyjaciół ze świata, a Święty Bieg stał się inspiracją dla kolejnych międzynarodowych, krajowych i regionalnych biegów i marszów „z przesłaniem”.

Święty Bieg został zainicjowany w 1978 r. przez Dennisa Banksa, który podjął przesłanie Kręgu Starszyzny, złożonego z przywódców duchowych, matek klanów i tradycyjnych wodzów, którzy rok wcześniej zaapelowali o kultywowanie tradycji oraz uświadomienie sobie przez ludzkość powinności szacunku dla Ziemi. Uczestnicy Kręgu Starszyzny wezwali do takiego kierowania wychowaniem młodych pokoleń, by żyły w harmonii ze środowiskiem, nie niszcząc swej przyszłości i życia Matki Ziemi. Indianie wezwali do zaniesienia tego przesłania do lokalnych społeczności na całym świecie.

Podtrzymywana na wielu szlakach i przez wiele osób idea przybrała z czasem w naszym kraju formę Biegów Na Rzecz Ziemi. Towarzyszy mu przesłanie Dennisa Banksa, założyciela Świętego Biegu:

Podstawą naszego zamiaru jest duchowość. Ona kieruje naszym życiem w każdej godzinie, każdego dnia, w każdym miesiącu i roku. Od początku czasów tubylczy Amerykanie wierzyli w zamknięty cykl życia na Ziemi. Ten cykl jest święty. Całe życie jest święte. Każdy gatunek – istota lidzka, ptak, drzewo, roślina, ryba, czy robak – jest święty. I święta jest Ziemia – Matka wszystkich istot.
Bieg koncentrować się będzie na Duchowości, modlitwie i pokoju. Wiąże się to z warunkami, w jakich żyjemy na Ziemi. Przez stulecia tubylczy Amerykanie wyrażali swe odczucia w rozmaity sposób. Bieganie jest jednym ze sposobów ekspresji. Każda mila, każdy kilometr, wypełnione są modlitwą za Matkę Ziemię.
Biegaliśmy przez najgorętsze pustynie świata i najmroźniejsze ziemie Północy. Biegaliśmy przez najwyższe góry naszych ziem, podczas burz, w dzień i w nocy. Każdy poranek rozpoczynamy modlitwami, a magię tych modlitw niesiemy ze sobą przez cały dzień, by wieczorem zakończyć go złożeniem podziękowań i ofiary z tytoniu. W ten duchowy sposób pragnęlibyśmy ponieść misję biegania przez Europę. Taka jest nasza misja. Chcemy ją wypełnić.

Przypominamy o tym zachęcając do zapoznania się w filmem „Historia Biegu 500 Mil”. Jak piszą twórcy filmu: Powstał on w hołdzie dla Dennisa Banksa, założyciela „500 Mile American Indian Spiritual Marathon” i współzałożyciela AIM […] Chcieliśmy oddać hołd zespołowi, plemionom i założycielowi tego ruchu.

Film pokazuje istotę „duchowego biegania”, więzi z Kręgu Biegaczy i Maszerujących, wspólnotę młodzieńczej siły z dojrzałym doświadczeniem, współczesność przeplata się z historią. Ktoś, kto chce poznać fascynujący świat duchowego biegania, który nas zafascynował, zapraszamy na film zamieszony pod następującym linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=rhYHYNToENs

Film powstał z okazji 40-lecia 500 Mile American Indian Spiritual Marathon, od którego właśnie zaczyna się historia Sacred Run.