Serdecznie zapraszamy do udziału w 16. Biegu Na Rzecz Ziemi, który odbędzie się w sobotę 16 października 2021 r. w Węgrowie koło Warszawy.

Polscy indianiści, uczestnicy Kręgu Biegaczy i Maszerujących, wszyscy zainteresowani ochroną Ziemi, miłośnicy biegania i maszerowania spotkają się w okolicach miejsca przyszłorocznego Zlotu Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian.

Spotkamy się do dłuższej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa (przypomnijmy, że w wiosną każdy z nas biegł i szedł oddzielnie w swoich miejscach zamieszkania), pragnąc przywrócić krąg przyjaciół, krąg spotkań.

Mamy nadzieję, że spotkanie na polskich szlakach „indiańskiego biegania” zrekompensuje choć trochę niemożność spotkania na odwołanym Jesiennym Pow Wow.

Poniżej publikujemy Regulamin Biegu i linka do Karty Zgłoszenia, a wszelkie informacje organizacyjne na bieżąco publikujemy na facebookowej stronie wydarzenia: https://www.facebook.com/events/3075612699378636 – zapraszamy!

****

Bieg Na Rzecz Ziemi to przedsięwzięcie nastawione na propagowanie idei ochrony środowiska, obrony praw człowieka i promowania zdrowego stylu życia, integrację ludzi różnych kultur oraz promujące tradycje Indian Ameryki Północnej, tradycje i kulturę miejsc, przez które prowadzi trasa Biegu.

Bieg Na Rzecz Ziemi nie jest inicjatywą nastawioną na zdobywanie rekordów i liczenie wyników. Liczy się fakt uczestnictwa, szacunku dla Ziemi i dla innych ludzi współuczestniczących w Biegu. Nie jest to bieg sportowy, ale inicjatywa pokazująca nasze przywiązanie – i przywiązanie każdego z uczestników – do idei ochrony Ziemi i poszanowania drugiego człowieka.

****

fot. Krzysztof Karczewski

****

Regulamin XVI Biegu na Rzecz Ziemi w Węgrowie 16 października 2021 r.:

1. Deklaracja ideowa Biegu:

Ziemia jest naszą żywicielką i opiekunką. Dzięki Jej dobrom może istnieć życie ludzi, zwierząt i roślin.
To Ona od wielu pokoleń nas żywi i nie zmieni tego żadna technologiczna nowość. Dzięki Niej wszyscy możemy korzystać z życiodajnej wody.
Ziemia daje nam schronienie, Jej dobra leczą z chorób, a na końcu ziemskiej wędrówki stajemy się Jej częścią. Wszyscy jesteśmy jednością – zieleń traw i drzew, błękit wody i proch Matki Ziemi.
Wiele cywilizacji nie chroni Ziemi, dewastuje Ją i okalecza. Nie potrafi racjonalnie korzystać z surowców naturalnych. Rabunkowa i zachłanna postawa nie daje szansy przyszłym pokoleniom cieszenia się Jej pięknem.
Ziemia i Życie są zatruwane chemikaliami, brakiem szacunku i zrozumienia, nienawiścią i kłamstwem.
Bieg Na Rzecz Ziemi to inicjatywa nawiązująca do tradycji Świętego Biegu Na Rzecz Ziemi i Życia (Sacred Run for Land And Life) i rodzimych tradycji biegowych.
Każdy z uczestników Biegu Na Recz Ziemi biegnie w swoich intencjach – wszyscy łączymy się w modlitwach w intencji Ziemi, Życia, Ludzi, Pokoju, Tradycji i Dobra.
Biegiem Na Rzecz Ziemi chcemy zwrócić uwagę na Matkę Ziemię i Jej potrzeby. Wymaga to naszego szczerego współdziałania dla dobra nas wszystkich. Bowiem wszyscy jesteśmy ptakami z jednym skrzydłem: możemy latać tylko wtedy, gdy obejmiemy drugiego człowieka.
Biegowi towarzyszą tyko dobre intencje. Na bok odkładamy gniew i niechęć, złość i kłamstwa. Niech te wszechobecne cechy współczesnych czasów zostaną podczas Biegu zapomniane. Wznieśmy się wyżej.
Bieg Na Rzecz Ziemi zaczął się, trwa i nigdy się nie kończy. Każdy jest kontynuatorem tradycji Biegu Na Rzecz Ziemi.

2. Organizatorzy:

Fundacja Bieg Na Rzecz Ziemi oraz Fundacja Prima Security.

3. Termin i miejsce rozpoczęcia Biegu:

Bieg odbędzie się w sobotę 16października 2021 r. w godzinach 11.00 – 13.30. Rozpoczęcie Biegu nastąpi na parkingu leśnym przy ul. Tadeusza Kościuszki w Węgrowie.
Część marszowa rozpocznie się w sobotę 16 października 2021 r. o godzinie 10.00 na parkingu leśnym przy ul. Tadeusza Kościuszki w Węgrowie.

4. Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmowane są do 11października 2021r. drogą mailową na mailowy: biegnarzeczziemi@gmail.com, a w uzasadnionych przypadkach przyjmowane są w dniu Biegu przez organizatorów na miejscu.

5. Dystans i trasa XVI Biegu:

XVI Bieg Na Rzecz Ziemi będzie odbywał się na dystansie ok. 10 km, na trasie: Start: parking leśny przy ul. Kościuszki w Węgrowie – trasa leśna do ul. Węgrowskiej – leśna droga pożarowa z Jartypor na Nowiny w Węgrowie – ul. Karola Szamoty – rondo przy Biedronce (ulice Szamoty-Szeroka) – od ronda ul. Karola Szamoty – ul. Piwna – finał: Park Armii Krajowej.

6. Warunki uczestnictwa i zasady uczestnictwa w części biegowej i części marszowej XVI Biegu Na Rzecz Ziemi:

a) Zainteresowani uczestnictwem w Biegu muszą dokonać:
a.1) Zgłoszenia uczestnictwa na adres mailowy: biegnarzeczziemi@gmail.com z podaniem imienia i nazwiska, roku urodzenia, danych kontaktowych (adres mailowy i numeru telefonu). Kartę Zgłoszenia można pobrać z linka wskazanego na końcu.
a.2) W przypadku osób niepełnoletnich, dostarczenia przed Biegiem podpisanej przez rodzica / opiekuna prawnego zgody wg załącznika nr 2,
b) Bieg Na Rzecz Ziemi ma charakter deklaracji ideowej związanej z tematyką indiańską i ekologiczną. Uczestnicy Biegu mogą biegną w grupie. Można również odbyć część trasy marszem.
c) Uczestnicy Biegu są zobowiązani do poruszania się prawą stroną jezdni, nie przekraczając linii rozdziału jezdni. Biegacze poruszają się zwartą grupą za biegaczem trzymający Staff Biegu. Bieg nie ma charakteru rywalizacji sportowej, więc poszczególne odcinki (zwłaszcza skrzyżowania z innymi drogami, odcinek przez rondo) biegacze pokonują w ciągu kilkunastu sekund.
d) Uczestnicy są zobowiązani do biegnięcia za samochodem – pilotem Biegu / radiowozem Policji i nie wybieganiem przed niego. Każdy z uczestników, który wybiegnie przed samochód pilotowy Biegu / radiowóz Policji biegnie na własną odpowiedzialność i wyłącza się samoistnie z reguł Biegu Na Rzecz Ziemi. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wydarzenie drogowe z udziałem biegacza nie stosującego się do wymagań Organizatorów.
e) Bieg ma charakter sztafetowy, dlatego więc osoby zmęczone biegiem lub marszem mogą skorzystać z podwiezienia samochodami Biegu.
f) Przed ul. Piwną wszyscy biegacze zbierają się razem i do mety biegną spokojnie razem. Nikt nikogo nie wyprzedza, dostosowuje się do tempa organizatorów.
g) Uczestnicy części marszowej są zobowiązani do poruszania się za przewodnikiem skrajem jezdni, bez wyprzedzania jego. Każdy z uczestników, który wyprzedzi przewodnika idzie na własną odpowiedzialność i wyłącza się samoistnie z reguł XVI Biegu Na Rzecz Ziemi. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wydarzenie drogowe z udziałem biegacza lub maszerującego nie stosującego się do wymagań Organizatorów.
h) Osobą odpowiedzialną za grupę marszową jest Marek Nowocień. Liczba miejsc w grupie marszowej ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Zabezpieczenie trasy:

Bezpieczeństwo Biegu będzie zapewniać straż porządkowa Biegu. Bieg będzie otwierał radiowóz policyjny, który będzie prowadził Bieg. Koniec Biegu również zabezpieczony pojazdem Biegu z żółtą sygnalizacją. Oba pojazdy będą oznakowane znakami Biegu.
Biegowi będzie towarzyszył dodatkowy samochód, z którego będą mogli skorzystać zmęczeni uczestnicy.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i ponoszą pełną odpowiedzialność za udział w biegu ulicznym.
Zabezpieczenie Biegu będzie prowadzone przez 2 osoby przemieszczające się pojazdami Biegu.

8. Zakończenie Biegu:

Bieg kończy się w Parku Armii Krajowej w Węgrowie.

9. Postanowienia końcowe:

Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Interpretacja powyższego regulaminu należeć będzie do organizatorów Biegu.
Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania reguł Biegu ogłaszanych przez organizatorów, pod groźbą wykluczenia z Biegu!

Kartę zgłoszenia można pobrać tu:

>> Formularz zgłoszeniowy