Konferencją i wykładem Krzysztofa M.Mączkowskiego pn. „Między tubylczą Ameryką a zieloną Europą – co nas inspiruje?” inaugurujemy Akademię Biegu Na Rzecz Ziemi, projekt edukacyjny dotyczący ekologii i klimatu i inspiracji kulturowych dla współczesnych postaw proekologicznych.

W ramach Akademii chcemy pokazywać szerokie spectrum tubylczego i nietubylczego zaangażowania na rzecz środowiska i klimatu. Będziemy odwoływać się do indiańskich filozofii i inicjatyw środowiskowych, ale i rodzimych aktywności na rzecz ochrony Ziemi.

Pierwsze spotkanie online jest wprowadzeniem w temat i początkiem serii kolejnych spotkań online, ale i organizowanych w przestrzeni Poznania i innych miejsc w Polsce.

****

Pierwsze spotkanie odbyło się w trybie online w środę 29 marca 2023 r. na platformie Zoom.

Zapraszamy do odsłuchania wykładu, który został opublikowany na kanale Akademii na You Tubie:

****

Bieg Na Rzecz Ziemi to przedsięwzięcie nastawione na propagowanie idei ochrony środowiska, obrony praw człowieka i promowania zdrowego stylu życia, integrację ludzi różnych kultur oraz promujące tradycje Indian Ameryki Północnej, tradycje i kulturę miejsc, przez które prowadzi trasa Biegu.

Szczególnego znaczenia we współczesnym świecie nabrało przesłanie Kręgu Starszyzny, złożonego z przywódców duchowych, matek klanów i tradycyjnych wodzów, który w 1977 r. zaapelował o kultywowanie tradycji oraz uświadomienie sobie przez ludzkość powinności szacunku dla Ziemi. Krąg Starszyzny wezwał do takiego kierowania wychowaniem młodych pokoleń, by żyły w harmonii ze środowiskiem, nie niszcząc swej przyszłości i życia Matki Ziemi. Indianie wezwali do zaniesienia tego przesłania do lokalnych społeczności na całym świecie.

To posłanie stało się ideą założycielską dla tzw. Świętych Biegów, które od 1978 r. organizuje m.in. Dennis Banks, jeden z liderów American Indian Movement. W 1990 r. Święty Bieg Na Rzecz Ziemi i Życia (Sacred Run Europe ’90) przemierzył drogi Europy z Londynu, przez Polskę, do Moskwy. To wtedy uczestnicy Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian po raz pierwszy gościli liczną grupę Indian i ich przyjaciół ze świata, a Święty Bieg stał się inspiracją dla kolejnych międzynarodowych, krajowych i regionalnych biegów i marszów „z przesłaniem”. Podtrzymywana na wielu szlakach i przez wiele osób idea przybrała z czasem w naszym kraju formę Biegów Na Rzecz Ziemi.

Biegowi Na Rzecz Ziemi towarzyszy przesłanie Dennisa Banksa, założyciela Świętego Biegu oraz Deklaracja Ideowa Biegu Na Rzecz Ziemi.

Podstawą naszego zamiaru jest duchowość. Ona kieruje naszym życiem w każdej godzinie, każdego dnia, w każdym miesiącu i roku. Od początku czasów tubylczy Amerykanie wierzyli w zamknięty cykl życia na Ziemi. Ten cykl jest święty. Całe życie jest święte. Każdy gatunek – istota lidzka, ptak, drzewo, roślina, ryba, czy robak – jest święty. I święta jest Ziemia – Matka wszystkich istot.

Bieg koncentrować się będzie na Duchowości, modlitwie i pokoju. Wiąże się to z warunkami, w jakich żyjemy na Ziemi. Przez stulecia tubylczy Amerykanie wyrażali swe odczucia w rozmaity sposób. Bieganie jest jednym ze sposobów ekspresji. Każda mila, każdy kilometr, wypełnione są modlitwą za Matkę Ziemię.

Biegaliśmy przez najgorętsze pustynie świata i najmroźniejsze ziemie Północy. Biegaliśmy przez najwyższe góry naszych ziem, podczas burz, w dzień i w nocy. Każdy poranek rozpoczynamy modlitwami, a magię tych modlitw niesiemy ze sobą przez cały dzień, by wieczorem zakończyć go złożeniem podziękowań i ofiary z tytoniu. W ten duchowy sposób pragnęlibyśmy ponieść misję biegania przez Europę. Taka jest nasza misja. Chcemy ją wypełnić.

Bieg Na Rzecz Ziemi odbywa się dwa razy w roku: wiosną na trasie Stary Gostków – Uniejów i jesienią w różnych częściach Polski: dotąd na trasach Września – Kołaczkowo, Poznań – Puszczykowo, Leszno – Osieczna – Leszno, Oświęcim – Pszczyna, w Tczewie, parę edycji w Poznaniu. W latach 2020-2022, z powodu pandemii,  parę edycji odbywało się w formule wirtualnej – każdy zainteresowany biegł i maszerował w miejscach swojego pobytu.We w 2020 r. przy zachowaniu ograniczeń pandemicznych Bieg Na Rzecz Ziemi odbył się – w 30. rocznicę Świętego Biegu Na Rzecz Ziemi i Życia 1990 – w okolicach Jawora, miejscu pierwszego noclegu w Polsce uczestników Sacred Run 1990.

Bieg Na Rzecz Ziem ma dwie formuły: biegową i marszową. Obie są prowadzone równolegle w tym samym czasie, choć innymi trasami.

Do formalnej obsługi Biegu została powołana Fundacja Bieg Na Rzecz Ziemi, która – poza poszczególnymi edycjami Biegu – realizuje także inne projekty kulturowe, m.in. Magazyn Wyspa Żółwia, Festiwal Made in Native America, wystawę „Indiańskie Bieganie”, Akademię Biegu Na Rzecz Ziemi, spotkania indianistyczne, zajęcia edukacji kulturowej i ekologicznej. W latach 2017-2022 Fundacja była organizatorem Jesiennego Powwow w Poznaniu.

Bieg Na Rzecz Ziemi obchodzi w tym roku swój jubileusz: od 10 lat biegamy i maszerujemy dla Ziemi, dla wody, dla przyjaciół i dla przyszłości. Tak było, tak jest i mam nadzieję, będzie jak najdłużej – mówi Krzysztof M. Mączkowski.