Poznańskie Pow Wow odbędzie się 1 października 2022 r. w Zespole Szkół na Krzesinach, przy ul. Tarnowskiej 27. O programie i zasadach piszemy w sąsiednim artykule (Festiwal Muzyki Indian Amerykańskich Pow Wow Poznań 2022).

Jeszcze przed 1 października pragniemy zamieszczać materiały edukacyjne związane z tym festiwalem, wiedząc, że tego rodzaju wydarzenie jest swoistego rodzaju fenomenem kulturowym w Polsce.

Dziś wskazujemy kilka charakterystycznych pojęć związanych z Pow Wow.

red.

KOMITET ORGANIZACYJNY POW-WOW
Grupa ludzi przygotowująca i organizująca Pow-Wow. To oni odpowiedzialni są za finanse i logistykę. Zapewniają miejsce, ustalają formalności, pozyskują dotacje i sponsorów, podpisują umowy z podwykonawcami i zajmują się reklamą.
Zapraszają do współpracy doświadczone osoby na stanowiska w Head Staff oraz zapewniają udział wielu uznanych grup śpiewaków i tancerzy.

HEAD STAFF – Kierownictwo Pow-Wow
Grupa doświadczonych osób zaproszona do współpracy przez Komitet Organizacyjny. Odpowiada za sprawne i merytoryczne przeprowadzenie konkursów oraz realizację programu Pow-Wow. W skład Head Staff wchodzą m.in.: Mistrz Ceremonii, Dyrektorzy Areny i ich pomocnicy, Sędziowie Główni, Host Drum i Tancerze Główni.

ARENA DIRECTOR – Dyrektor Areny
Jest bardzo ważnym i niezastąpionym członkiem Head Staff. Koordynuje przebieg Pow-Wow z Mistrzem Ceremonii, zapewniając realizację programu ogłaszanego przez MC. Bezpośrednio pośredniczy w kontakcie uczestników z MC. Odpowiada za organizację i przebieg Grand Entry (Wielkiego
Wejścia) i Grand Exit.Nadzoruje wszystko to co dzieje się na Arenie tańca. Informuje MC o wydarzeniach na Arenie. Pomaga sędziom podczas konkursów tanecznych oraz konkursów dla śpiewaków. Przy uszkodzeniu stroju tancerza lub przy upadku pióra na ziemię zobowiązany jest do właściwej reakcji. Podejmowane przez niego decyzje są dla uczestników Pow-Wow „prawem”.

MASTER OF CEREMONY (MC) – Mistrz Ceremonii
Doświadczona osoba prowadząca przez mikrofon całą uroczystość, często nazywana „głosem pow-wow”. Do obowiązków MC należy prowadzenie oficjalnych punktów programu, ceremonii, informowanie o poszczególnych konkursach, tańcach i strojach. Odpowiada za udzielanie rad uczestnikom i gościom przez mikrofon, zabawia publiczność, pilnuje realizacji programu i utrzymuje wszystkich w dobrym nastroju. Pozostaje w kontakcie z Dyrektorem Areny, przekazującym mu uwagi w związku z przebiegiem programu lub prośbami od uczestników.

HOST DRUM – Główna kapela
Najważniejsza grupa pieśniarzy, na których MC może polegać w każdej chwili podczas Pow-Wow. Host Drum powinien znać wszystkie typy pieśni, aby wybrać odpowiedni utwór do dowolnego punktu programu ogłoszonego przez Mistrza Ceremonii. Aby grupa mogła pełnić taki zaszczyt, powinna oprócz umiejętności posiadać duże doświadczenie. Host Drum gra w ważnych momentach m.in. podczas Grand Entry i Flag Song. Na większości Pow Wow gra też pierwszą pieśń po Wielkim Wejściu.

HEAD JUDGE – Sędzia Główny
Sędzia główny powoływany jest przez Komitet Organizacyjny. Powinien być doświadczonym tancerzem i posiadać wiedzę o stylach tańca i pieśniach. Sędzia główny jest odpowiedzialny za wybór sędziów na sesje konkursowe i rozstrzyganie sporów w przypadku niejednoznacznych wyników w konkursach. Decyzje Sędziego Głównego są ostateczne i niepodważalne!

HEAD DANCERS – Tancerze główni
Główny Tancerz (Head Man Dancer) i Główna Tancerka (Head Lady Dancer) to zaszczytne role dla doświadczonych tancerzy. Oni zostali powołani do tego, żeby być „twarzą powwow”. Są przykładem dla młodych tancerzy oraz innych uczestników zgromadzenia. Jako pierwsi rozpoczynają każdy taniec Intertrible (często też Round Dance i Two Step). Nigdy nie zaczynaj tańczyć przed głównymi tancerzami. Bierz z nich przykład oraz śmiało pytaj, gdy czegoś nie wiesz. Tancerze główni biorą również udział w niektórych ceremoniach np.: Giveaways.

GRAND ENTRY – Wielkie Wejście
Uroczyste rozpoczęcie każdego Pow-Wow. To najbardziej podniosły i widowiskowy moment. Grand Entry to parada tancerzy, weteranów i zaproszonych gości. Na czele wchodzą zasłużeni przedstawiciele lokalnej społeczności i weterani wojenni, wnosząc Eagle Staff (tradycyjną
flagę indiańską) oraz flagi państwowe i plemienne. Za nimi na Arenę wkraczają dostojnicy (np. księżniczka Pow-Wow), tancerze główni oraz tancerze i tancerki w ustalonej przez Dyrektora Areny kolejności. Za przebieg Wielkiego Wejścia odpowiedzialni są Dyrektor Areny i Mistrz Ceremonii.

FLAG SONG – Pieśń Flagi
Rodzaj hymnu, który wykonywany jest po pieśni rozpoczynającej Grand Entry. Większość plemion indiańskich posiada własny Flag
Song. Pieśń ta ma na celu oddanie honoru dla Eagle Staff i pozostałych flag. Podczas jej wykonywania należy wstać, zdjąć nakrycie głowy (wyłączając tancerzy) i wysłuchać jej z powagą należną hymnowi. MC prosi również o nierejestrowanie obrazu i dźwięku podczas jej wykonywania.

VETERAN SONG – Pieśń Weteranów
Niewielu jest ludzi w kulturze indiańskiej tak cenionych jak weterani. Pieśni na ich cześć śpiewano przed setkami lat, śpiewa się je do dziś. W XX wieku pieśni śpiewane były dla weteranów I i II wojny światowej oraz weteranów z Wietnamu czy Korei. Pieśni Weteranów słuchamy stojąc, bez nakrycia głowy – z szacunkiem dla bohaterów, którzy służyli Ojczyźnie.

CONTEST SONGS – pieśni konkursowe
Pieśni śpiewane podczas konkursów tanecznych, w których tancerze wykazują się umiejętnościami i znajomością tradycji. Do każdej konkurencji wykonywana jest inna pieśń. Nad ich przebiegiem czuwają: Sędzia Główny, Dyrektor Areny i Mistrz Ceremonii.

INTERTRIBAL DANCE – taniec międzyplemienny
Taniec społeczny, do którego zapraszani są wszyscy uczestnicy Pow-Wow. MC zaprasza na Arenę gości, widzów i tancerzy. Nie trzeba posiadać regaliów, żeby wziąć w nim udział. Tańczy się zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Kroki stawia się w podobny sposób do tego, który można zaobserwować podczas Grand Entry. Jeśli nie wiesz jak poprawnie tańczyć, podpatruj Tancerzy Głównych. W razie wątpliwości możesz zapytać ich o wskazówki.

ROUND DANCE – taniec kręgu
Taniec społeczny z tradycji plemion zamieszkujących północne tereny Wielkich Równin. Uczestnicy trzymają się za ręce i tańczą razem w rytm bębna, tworząc okrąg. Często w tym tańcu tworzone są tzw. „wężyki” i podwójne kręgi. Taniec zazwyczaj prowadzony jest przez Głównych Tancerzy. Do Tańca Kręgu zapraszani są goście i wszyscy uczestnicy Pow-Wow.

TWO STEP
Taniec społeczny z tradycji plemion zamieszkujących południowe tereny Wielkich Równin. Przypomina trochę Round Dance, jednak tańczony jest w parach. Nieco inny jest też rytm do tego tańca. Taniec zazwyczaj prowadzony jest przez parę Głównych Tancerzy. Do Tańca Two Step zapraszani są goście i uczestnicy Pow-Wow.

BLANKET DANCE – taniec z kocem
Taniec z kocem jest tradycyjnym sposobem zdobycia środków pieniężnych dla określonych celów ogłoszonych przez Mistrza Ceremonii (np. pokrycie kosztów podróży dla grup śpiewaków, wsparcie dla osoby potrzebującej itp.). Wyznaczeni tancerze trzymają koc za rogi i chodzą wokół Areny prosząc o wsparcie. Host Drum śpiewa odpowiednią pieśń, a pozostali tancerze mogą dołączyć do korowodu. Ponieważ koc jest przenoszony wokół Areny, widzowie i uczestnicy mają okazję do wsparcia, rzucając pieniądze na koc. Zapraszamy do udziału, bo to jest dobry zwyczaj.

GIVE AWAY
Jest to jedna z najstarszych tradycji, w której – oprócz pieśni i tańca – wyrażało się tradycyjne Pow-Wow. To ceremonia rozdawania prezentów. Podczas tej uroczystości, prezenty są rozdawane przez fundatora i jego rodzinę. W dawnych czasach przywódcy grup czy plemion umacniali swoją pozycję, dzieląc swoje dobra z innymi członkami społeczności. Obecnie prezenty rozdaje się w związku ze specjalnymi okazjami, takim jak m.in. pierwszy taniec w konkursie, podziękowania księżniczki Pow-Wow za wybór, honorowanie pamięci członków rodziny i wiele innych. To okazja do rozdawania prezentów członkom Head Staff, pieśniarzom, tancerzom, przyjaciołom, znajomym i innym uczestnikom.

Opr. Dariusz Lipecki

Na fotografii: Tancerz Chicken Dance podczas Pow-Wow w Montanie, fot. Włodek Rybicki

patronat / patronage: Magazyn Wyspa Żółwia :: Festiwal Made in Native America

POZNAŃSKIE POW WOW JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW MIASTA POZNANIA
#POZNAŃWSPIERA

Poznań Wspiera

DZIĘKUJEMY!

Festiwal Pow Wow Poznań 2022 zyskał także wsparcie ze strony spółki Aquanet S.A.

DZIĘKUJEMY!