(Program poniżej)

Bieg Na Rzecz Ziemi jest – wraz z poznańskim Kinem Muza, Stowarzyszeniem Twórcze Horyzonty i portalem PolskaEkologia24 – organizatorem Festiwalu Culture4Climate :: Kultura dla Klimatu, nowego wydarzenia kulturalnego w Wielkopolsce i pierwszego takiego przedsięwzięcia w Polsce.
Festiwal C4C jest inicjatywą spajającą dwa obszary: kulturowy oraz środowiskowo-klimatyczny. Wychodzimy z założenia, że kształtowanie świadomości ekologicznej i klimatycznej oraz postaw prośrodowiskowych jest możliwe tylko wtedy, gdy przyjmie się perspektywę zrozumiałą i akceptowalną dla lokalnych społeczności. Ważne w tym obszarze są konkretne kody kulturowe, a także lokalne praktyki i wiedza, w ramach których – i dzięki którym – te postawy są kształtowane. Ideą Festiwalu jest wskazanie na zmiany środowiskowe i klimatyczne na świecie oraz odniesienie tych zmian do sfery kulturowej, przekraczając w rezultacie opozycje między sferą kultury i natury.
W dniach 3 listopada – 1 grudnia 2023 r. zapraszamy do kin czterech miast Wielkopolski: Poznania (Muza), Kobylina (GOK Kobylin), Opalenicy (CKiB) i Chodzieży (Kino Noteć).
****
STRONA INTERNETOWA:
====> www.festiwalc4c.pl

****
PROGRAM FESTIWALU CULTURE4CLIMATE:

3 listopada – 1 grudnia 2023

Poznań | Kino Muza, ul. Św. Marcin 30

www.kinomuza.pl

3 listopada 2023 | piątek

17.30 – 18.00 – powitalna lampka wina i otwarcie Festiwalu

18.00 | CZEKAJĄC NA PRZYPŁYW reż. Sarvnik Kaur | Indie, Francja 2023 | 97 min. | Bilety 10 zł 
po seansie „Debata dwóch światów: Prof. Waldemar Kuligowski (UAM) vs. Bogdan Chojnicki (UPP)”, prowadzenie Joanna Piotrowiak (Kino Muza)

oraz specjalny komunikat o zainicjowaniu przez Miasto Poznań polityki dochodzenia do neutralności klimatycznej – z Magdaleną Żmudą, dyrektorką Wydziału Klimatu i Środowiska UMP rozmawia Krzysztof Mączkowski (Bieg Na Rzecz Ziemi)

4 listopada 2023 | sobota

17.00 | DO OSTATNIEJ KROPLI reż. Ewa Ewart | Polska 2023 | 69 min. | Bilety 10 zł 
po seansie spotkanie z Ewą Ewart, twórczynią filmu, prowadzi Krzysztof Mączkowski (Bieg Na Rzecz Ziemi) i Alicja Dec (Radio Emaus)

19.15 | RZEKA reż. Jennifer Preedom, Joseph Nizeti | Australia 2021 | 75 min. | Bilety 10 zł
spotkanie po seansie z Szymonem Opryszkiem, podróżnikiem, pisarzem, publicystą prowadzi Alicja Dec (Radio Emaus)

5 listopada 2023 | niedziela

16.00 | PIEŚNI WIELORYBÓW  | seans przedpremierowy | reż. Jean-Albert Lièvre | Francja 2023 | 82 min. | Bilety 20 zł 
po seansie spotkanie z Adamem Wajrakiem, publicystą, dziennikarzem, podróżnikiem, pisarzem, popularyzatorem przyrody prowadzi prof. Bogdan Chojnicki (UPP)

18.30 | KROWA reż. Andrea Arnold | Wielka Brytania 2021 | 93 min. | Bilety 10 zł

****

Kobylin | Gminny Ośrodek Kultury, ul. Strzelecka 10

https://kobylin.naszgok.pl/

9 listopada 2023 | czwartek

11.00 – Czy wiecie, że na świecie ludzie giną broniąc wody? – spotkanie z Krzysztofem Mączkowskim, dyrektorem Festiwalu C4C

11.20 – 13.30  Rzeka” reż. Jennifer Preedom, Joseph Nizeti | Australia 2021 | 75 min. | Pokaz specjalny dla szkół

****

Opalenica | Centrum Kultury i Biblioteka, os. Centrum 11

https://ckibopalenica.pl/

16 listopada 2023 | czwartek

18.00 – 19.15  Rzeka” reż. Jennifer Preedom, Joseph Nizeti | Australia 2021 | 75 min. | Bilety 10 zł

****

Chodzież| Kino Noteć | Chodzieski Dom Kultury, ul. Warsztatów Jazzowych 2

https://kinochodziez.pl/

1 grudnia 2023 | piątek |
17.30 | Powitalny kieliszek wina, rozpoczęcie finału Festiwalu Culture4Cimate. Krew i woda – o walce w obronie zasobów wody – wstęp Krzysztofa Mączkowskiego, dyrektora Festiwalu C4.
18.00 | RZEKA reż. Jennifer Preedom, Joseph Nizeti | Australia 2021 | 75 min. | Bilety 11 zł
 
20.00 | CZEKAJĄC NA PRZYPŁYW reż. Sarvnik Kaur | Indie, Francja 2023 | 97 min. | Bilety 11 zł
****
Organizatorzy:
Fundacja jest głównym organizatorem kulturowo-ekologicznego Biegu Na Rzecz Ziemi, inspirowanego tubylczoamerykańskim przesłaniem dla świata w odniesieniu do ochrony Ziemi., a dodatkowo realizatorem innych projektów kulturowych, jak: Magazyn Wyspa Żółwia, edukacja kulturowa w oparciu o wartości tubylczej Ameryki.
Fundacja, odwołująca się do tych wartości, angażuje się w tematykę związaną z ochroną środowiska i sprawami zmian klimatu w Polsce; była m.in. organizatorem specjalnej edycji Biegu podczas Roku Wisły w Tczewie, organizatorem cyklu szkoleń dla wielkopolskich samorządów w obszarze unieszkodliwiania azbestu, zajęć edukacyjnych poświęconych sprawom ekologii i klimatu, zajęć edukacyjnych o ochronie zasobów wodnych oraz Akademii Biegu Na Rzecz Ziemi, projektu edukacyjnego o kulturowych inspiracjach dla postaw proekologicznych we współczesnym świecie.
Jedno z najstarszych w Polsce kin studyjnych łączy dbałość o tradycję z wychodzeniem naprzeciw oczekiwaniom współczesnego widza. Motto Kina: „WIEMY, CO GRAMY” odnosi się zarówno do repertuaru jak i dbałości o wygodną i przyjazną przestrzeń dla naszych odbiorczyń i odbiorców.
Organizując liczne przeglądy i festiwale od lat promuje kinematografie poszczególnych części świata, filmy europejskie i retrospektywy autorskie. Najważniejszymi festiwalami współprodukowanymi przez Muzę są: kwalifikujący do Oscara MFFA Animator oraz Millennium Docs Against Gravity.
Sale kinowe wielokrotnie stają się przestrzenią do spotkań z twórczyniami i twórcami, wspólnej debaty z publicznością, a w programie nie brakuje wątków filmoznawczych, ekologicznych, psychologicznych, filozoficznych, artystycznych, społecznych, analizy nowoczesnych form urbanistycznych, a także refleksji nad prawami człowieka oraz zwierząt.
Polska Ekologia jest właścicielem portalu Polska Ekologia 24, mobilnej aplikacji pn. EkoWielkopolska oraz organizatorem licznych ekologicznych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i informacyjnym.
EkoWielkopolska to aplikacja na urządzenia mobile zawierająca informacje o formach ochrony przyrody, ścieżkach edukacyjnych, wydarzeniach o charakterze ekologicznym, ciekawostkach przyrodniczych i środowiskowych.
Polska Ekologia 24 jest inicjatorem wydarzeń edukacyjnych w formie tradycyjnej szkolnej i pozaszkolnej edukacji ekologicznej, jak i wydarzeń o charakterze popularnym: festynów, gier miejskich, pikników, wydarzeń kulturowych Ponadto zajmuje się wymianą informacji w dziedzinie ochrony środowiska.
Polska Ekologia 24 jest realizatorem serii specjalistycznych przewodników popularnonaukowych: nr 1. Ptaki Wielkopolski, nr 2. Drzewa Wielkopolski; obecnie przygotowuje zeszyt związany z wodą i retencją.
Organizacja pozarządowa specjalizująca się w organizacji cyklu spotkań autorskich w zachodniej Polsce. Obszarami zainteresowań Stowarzyszenia są podróże, film i reportaż.
Stowarzyszenie organizuje w domach kultury i kinach cykle spotkań z aktorami i podróżnikami, podczas których uczestnicy poznają m.in. kulturowe i środowiskowe konteksty ich pracy i wędrówek.
****
Projekt zyskał dofinansowanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego
i Urzędu Miasta Poznania
****
PARTNERZY / PRZYJACIELE / MECENASI:
****
PATRONI MEDIALNI: