Akademia Biegu Na Rzecz Ziemi to inicjatywa edukacyjna poświęcona sprawom ochrony Ziemi inspirowanych tubylczymi filozofiami z Ameryki Północnej oraz ideami Świętego Biegu i Biegu Na Rzecz Ziemi oraz nakierowana na popularyzowanie łączności sfery natury i kultury. 

Mamy świadomość tego, że nie każdego uda nam się namówić do biegania i nie każdego w Polsce zainteresują sprawy kultur dalekiej Ameryki indiańskiej, ale wiemy, że w dzisiejszych czasach dewastacji środowiska i zmian klimatu istnieje potrzeba przypominania o związkach kultury i natury, przypominania o kulturowych i duchowych inspiracjach zaangażowania proekologicznego, jako czynników wzbogacających edukację ekologiczną w Polsce. Będziemy pokazywać poznać bogactwo zagadnień środowiskowych, społecznych i kulturowych (nie tylko tubylczych i nie tylko amerykańskich) pozostających w ścisłym związku.

Zajęcia Akademii Biegu będą realizowane w formie wykładów, wykładów online, spotkań, wydawnictw, nagrań, a nawet audycji radiowych i telewizyjnych, podcastów. Nasza wyobraźnia sięga daleko!

Akademia została powołana 2 lutego 2023 r. w Międzynarodowym Dniu Mokradeł i Terenów Podmokłych.

Pierwsze zaproszenia na spotkania Akademii już wkrótce.