PRZESŁANIE 19. BIEGU NA RZECZ ZIEMI

Uniejów, 15 kwietnia 2023 r.

 

Stajemy w Uniejowie 10 lat po tym, gdy po raz pierwszy wyruszyliśmy na trasę Biegu Na Rzecz Ziemi – wówczas ze Starego Gostkowa do Uniejowa.

Dziś stajemy w kręgu nad Wartą i na chwilę spoglądamy wstecz, wspominając to, co za nami. Jakiż inny to był czas! Nie znaliśmy wtedy słowa „pandemia”, nie znaliśmy jeszcze realiów wojny po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Ale już wtedy takie problemy jak zmiany klimatu, czy postępująca dewastacja Ziemi, dla której biegamy i chodzimy – były takie same i dostrzegane w zlewniach wszystkich rzek, mórz i Oceanów.

Przez minioną dekadę byliśmy świadkami narodzin tubylczego ruchu Idle No More! w obronie świętych miejsc Pierwszych Narodów i przyrodniczo cennych obszarów Kanady; Jak wielu ludzi na świecie, obserwujemy też trudny proces dochodzenia do prawdy i pojednania władz państwowych i kościelnych z pokoleniami tubylczych ofiar opresyjnego systemu szkół z internatem. Usłyszeliśmy o problemach migrantów na coraz trudniejszych do pokonania granicach i o ignorowanym przez lata problemie tubylczych kobiet i dziewcząt ginących bez wieści na odludnych szosach Kanady i USA. Korzystamy z luksusu swobodnego przemieszczania się, wyrażania swoich trosk oraz wspierania tych, których powstrzymuje przemoc.

Jako polscy indianiści włączyliśmy się w kampanię Mni Wiconi :: Water is life :: Woda to życie, która z zagrożonej budową ropociągu Missouri i rezerwatu Standing Rock na traktatowych terenach Siuksów rozprzestrzeniła się na ziemie i wody całego świata, docierając również do Polski. Wiemy, że mamy tu swoje unikatowe rzeki i lasy, nasze święte miejsca i wiele do zrobienia w ich obronie. Cieszymy się, gdy widzimy, jak rodzą się nowe inicjatywy na rzecz poprawy środowiska; bolejemy, doświadczając skutków antyekologicznych polityk, działań i zaniechań. Od strażników tradycji i od ludzi nauki wiemy, że to skutki na pokolenia, często globalne, nieodwracalne.

Choć tak wiele się zmienia, nie zmieniają się idee i wartości, które jednoczą nas wokół Biegu Na Rzecz Ziemi, na rzecz których biegamy i maszerujemy corocznie w różnych miejscach Polski, wokół których angażujemy się codziennie: ochrona środowiska, klimatu, obrona Ziemi, starania o naszą przyszłość, uważność i nadzieja.

Kontynuujemy tradycje Świętego Biegu Na Rzecz Ziemi i Życia, innych biegów indiańskich i paneuropejskich, Biegu dla Tradycji i innych inicjatyw – duchowych, edukacyjnych i mobilizacyjnych – które od lat przemierzają nasze ziemie i wody. Dołączamy do pokrewnych idei – jak Marsz dla Odry. Słuchamy głosów Ziemi.

Pozostajemy wierni przesłaniu Dennisa Banksa, który mówił przed Sacred Run 1990: Podstawą naszego zamiaru jest duchowość. Ona kieruje naszym życiem w każdej godzinie, każdego dnia, w każdym miesiącu i roku. Od początku czasów tubylczy Amerykanie wierzyli w zamknięty cykl życia na Ziemi. Ten cykl jest święty. Całe życie jest święte. A jego przesłanie ze Standing Rock stało się naszym motto: Ktokolwiek zagraża środowisku, zagraża też tobie. Taka jest nasza misja, nasze zadanie w drodze.

Dziękujemy dziś wszystkim, którzy przez obecność na szlakach Biegu i organizacyjną pomoc przyczynili się do tego, że możemy z nadzieją spoglądać – i zmierzać – przed siebie.

****
Informacje organizacyjne 19. Biegu Na Rzecz Ziemi:
Bieg Na Rzecz Ziemi ma 10 lat!
Właśnie w kwietniu 2013 r. rozpoczęliśmy tradycję biegów dla Ziemi, dla nadziei i przyszłości w formule Biegu Na Rzecz Ziemi. Jesteśmy kontynuatorami tradycji Świętego Biegu realizowanego przez Dennisa Banksa od 1978 r. (tak, to też ładny jubileusz 45 lat!), którego trasa w 1990 r. trafiła do Polski. Wówczas polscy indianiści zostali zaproszeni do światowego Kręgu Biegaczy i Maszerujących.
Dużo o tym będziemy mówić i pisać w tym roku. Główne uroczystości jubileuszowe planujemy na jesień, ale termin uzależniamy od daty Jesiennego Powwow na Śląsku.
Zapraszamy na 19 edycję Biegu w sobotę 15 kwietnia 2023 r. do Uniejowa – tradycyjnie w dniu uniejowskiego Wiosennego Powwow.
Trasa I Biegu prowadziła od Starego Gostkowa do Uniejowa i liczyła ok. 20 km, a tym razem 19. Bieg będzie liczył ok. 5 km i rozpoczniemy go i zakończymy w Uniejowie, na arenie Powwow, na tyle wcześnie, by w Biegu mogli uczestniczyć także tancerze Powwow.
Tradycyjnie też na Biegu Na Rzecz Ziemi zostaną stworzone dwie grupy: biegowa i marszowa.
Ciekawostka: zdjęcie na bannerze wydarzenia pokazuje dosłownie pierwsze metry pierwszej edycji Biegu (fot. Marika Kuncewicz).
Wszelkie aktualności związane z Biegiem będziemy zamieszczać poniżej.
****
19. Bieg Na Rzecz Ziemi :: KOMUNIKATY
19. BIEG NA RZECZ ZIEMI. KOMUNIKAT 1. DEKLARACJA IDEOWA. ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W BIEGU.

Ziemia jest naszą żywicielką i opiekunką. Dzięki Jej dobrom może istnieć życie ludzi, zwierząt i  roślin.

To Ona od wielu pokoleń nas żywi i nie zmieni tego żadna technologiczna nowość. Dzięki Niej wszyscy możemy korzystać z życiodajnej wody.

Ziemia daje nam schronienie, Jej dobra leczą z chorób, a na końcu ziemskiej wędrówki stajemy się Jej częścią. Wszyscy jesteśmy jednością – zieleń traw i drzew, błękit wody i proch Matki Ziemi.

Wiele cywilizacji nie chroni Ziemi, dewastuje Ją i okalecza. Nie potrafi racjonalnie korzystać z surowców naturalnych. Rabunkowa i zachłanna postawa nie daje szansy przyszłym pokoleniom cieszenia się Jej pięknem.

Ziemia i Życie są zatruwane chemikaliami, brakiem szacunku i zrozumienia, nienawiścią i kłamstwem.

Bieg Na Rzecz Ziemi to inicjatywa nawiązująca do tradycji Świętego Biegu Na Rzecz Ziemi i Życia (Sacred Run for Land And Life) i rodzimych tradycji biegowych.

Każdy z uczestników Biegu Na Rzecz Ziemi biegnie w swoich intencjach – wszyscy łączymy się w modlitwach w intencji Ziemi, Życia, Ludzi, Pokoju, Tradycji i Dobra.

Biegiem Na Rzecz Ziemi chcemy zwrócić uwagę na Matkę Ziemię i Jej potrzeby. Wymaga to naszego szczerego współdziałania dla dobra nas wszystkich. Bowiem wszyscy jesteśmy ptakami z jednym skrzydłem: możemy latać tylko wtedy, gdy obejmiemy drugiego człowieka.

Biegowi towarzyszą tyko dobre intencje. Na bok odkładamy gniew i niechęć, złość i kłamstwa. Niech te wszechobecne cechy współczesnych czasów zostaną podczas Biegu zapomniane. Wznieśmy się wyżej.

Bieg Na Rzecz Ziemi zaczął się, trwa i nigdy się nie kończy. Każdy jest kontynuatorem tradycji Biegu Na Rzecz Ziemi.

****

Do uczestnictwa w 19. Biegu Na Rzecz Ziemi zapraszamy wszystkich, którym sprawy ochrony środowiska leżą szczególnie na sercu. Zapraszamy wszystkich indianistów i innych ludzi dobrej woli. Spotkajmy się w Uniejowie, w sobotę 15 kwietnia 2023!

Od dzisiaj codziennie będziemy publikować Komunikaty dotyczące spraw organizacyjnych. Na wszelkie pytania odpowiadamy pod adresami witryny Biegu na Facebooku, pod linkami wydarzenia „19. Bieg Na Rzecz Ziemi – dla Ziemi, nadziei i przyszłości biegamy już 10 lat!”, na stronie www.amerykaindianska.pl oraz pod adresem: biegnarzeczziemi@gmail.com i numerem telefonu 601 76 70 30.

Do zobaczenia!

 

19. BIEG NA RZECZ ZIEMI. KOMUNIKAT 2. IDEA BIEGU.

Bieg Na Rzecz Ziemi jest inicjatywą całkowicie odmienną od innych inicjatyw biegowych w Polsce – nie jest inicjatywą nastawioną na zdobywanie rekordów i liczenie wyników. Wręcz staramy się dostosowywać tempo biegania do tempa najsłabszego tak, by każdy miał szansę wziąć w nim udział. Liczy się fakt uczestnictwa, szacunku dla Ziemi i dla innych ludzi współuczestniczących w Biegu.

Bieg Na Rzecz Ziemi jest wydarzeniem nawiązującym do indiańskich Świętych Biegów, które są organizowane na całym świecie od lat 70. XX wieku. Idea polskiego Biegu Na Rzecz Ziemi łączy w sobie przesłanie ochrony środowiska, popularyzację indiańskiej filozofii ochrony Ziemi, ale i idee integracji ludzi różnych kultur, miejsc, przez które prowadzi trasa Biegu i do których Bieg zmierza.

W Biegu Na Rzecz Ziemi, jak dotąd, uczestniczyli ludzie mający różne doświadczenie biegowe – są z nami zawodowi biegacze i maratończycy, jak i zwyczajni amatorzy. Wszystkich, zwłaszcza „szybkobiegaczy”, prosimy o uszanowanie naszej idei. Cieszymy się na spotkanie na trasie Biegu!

 

19. BIEG NA RZECZ ZIEMI. KOMUNIKAT 3. GRUPA MARSZOWA

Nierozerwalnym elementem Biegu Na Rzecz Ziemi jest grupa marszowa. Tradycyjnie też uczestnicy grupy marszowej wyruszają w drogę znacznie wcześniej niż grupa biegowa, ale tym razem wszyscy – w 10-lecie Biegu – ruszymy razem i przemierzymy tę samą trasę, choć każda z grup – biegowa i marszowa – innym tempem.

Uczestnicy części marszowej są zobowiązani do podążania za przewodnikiem niosącym symboliczną pałeczkę grupy (staff) i poruszania się skrajem jezdni, poboczem lub chodnikiem, bez wyprzedzania lidera lub wkraczania na jezdnię. Tempo grupy dostosowywane jest do słabszych uczestników, ale od wszystkich oczekujemy też podjęcia wysiłku utrzymania wspólnego tempa. Na trasie planujemy kilka przerw na odpoczynek i rozmowę.

Każdy z uczestników, który wyprzedzi przewodnika robi to na własną odpowiedzialność i wyłącza się z udziału w 19. Biegu Na Rzecz Ziemi. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wydarzenie drogowe z udziałem maszerującego, który nie stosował się do wymagań i poleceń Organizatorów. Osoby chodzące z kijkami lub uprawiające chód sportowy mogą wziąć udział w marszu o ile dostosują się do tempa i zasad grupy.

 

 19. BIEG NA RZECZ ZIEMI. KOMUNIKAT 4. TRASA I PROGRAM.

19. edycja Biegu Na Rzecz Ziemi odbędzie się w Uniejowie. Start i metę planujemy na miejscu Wiosennego Powwow (szkoła, Kościelnicka 26).

Godz. 10.00 – ceremonia rozpoczęcia Biegu (modlitwy, przywitanie Gości) przy Zespole Szkół w Uniejowie (spotkanie przed szkołą, ul. Kościelnicka 26).

Godz. 10.30 – startują dwie grupy: marszowa i biegowa.

Biegniemy i idziemy: ul. Kościelnicka (droga asfaltowa z chodnikiem w terenie zabudowanym), ul. Portową do promu nad Wartą (droga gruntowa), drogą gruntową wzdłuż wschodniego brzegu Warty na północ przez Ostrowsko do wsi Kuczki. Tam przerwa na zagospodarowanym terenie rekreacyjnym nad stawem Kuczki.

Wracamy do Uniejowa prostą drogą na południe przez Ostrowsko (w większości brak chodnika, pobocze, teren częściowo zabudowany, w niewielkiej części zalesiony obszar Natura 2000).

Ok. 12.30 – zakończenie na hali sportowej, na miejscu Areny Powwow.

Planowany dystans to ok. 12 km, jednak ostateczną decyzję o ostatecznym dystansie Biegu podejmiemy na początku Biegu w zależności od wielkości obu grup i warunków pogodowych.

Prośba do uczestników: każdy we własnym zakresie zabiera wodę i prowiant.

 

19. BIEG NA RZECZ ZIEMI. KOMUNIKAT 5. POWWOW.

19. edycję Biegu Na Rzecz Ziemi chcemy zakończyć ok 12.30, a więc na dwie godziny przed Powwow po to, by zainteresowani uczestnictwem jednocześnie w Biegu (grupach biegowej lub marszowej) i w Powwow zdążyli się przygotować do Powwow.

To była nasza wiosenna tradycja – pierwszą w roku edycję Biegu robiliśmy właśnie w dniu Powwow. I co roku, wiosną nasz Bieg poprzedzał świętowanie na Powwow. Nawet w ubiegłym roku, gdy wiosenne Powwow zostało odwołane, my spotkaliśmy się w Uniejowie nad Wartą.

Obecnie, poszczególne edycje Biegu nie wiążemy już ze stałymi porami roku, a raczej z ważnymi dla spraw ochrony Ziemi miejscami i wydarzeniami, ale w tym roku – 10 lat po pierwszej edycji Biegu – na chwilę do tej tradycji wracamy, zapraszając wszystkich Państwa do udziału w Biegu Na Rzecz Ziemi i w Powwow.

 

19. BIEG NA RZECZ ZIEMI. KOMUNIKAT 6. DODATKOWE INFORMACJE ORGANIZACYJNE.

1.

Po raz pierwszy nasza uniejowska edycja Biegu obywa się bez pomocy policji, która dotąd, od początku, dzielnie nas wspierała i pomaga przemieszczać się drogami ze Starego Gostkowa do Uniejowa.

Tym razem biegamy nie po jezdniach, a po chodnikach i ścieżkach nie uczęszczanych przez pojazdy, aczkolwiek warto pamiętać, że i tam mogą pojawić się rowery motorowery, hulajnogi itp. Na tego rodzaju pojazdy też musimy uważać.

2.

Uczestnicy Biegu są zobowiązani do poruszania się chodnikami i ścieżkami – podążając za osobą / przewodnikiem niosącym staffa. Nie wybiegamy na jezdnie i ulice.

3.

Każdy z uczestników, który wybiegnie (lub wymaszeruje) przed przewodnika, biegnie (i idzie) własną odpowiedzialność i wyłącza się samoistnie z reguł Biegu Na Rzecz Ziemi.

4.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wydarzenie drogowe z udziałem biegacza nie stosującego się do wymagań Organizatorów.

5.

Tempo biegu i marszu dostosowujemy do osoby najsłabszej – przez to chcemy dać szansę udziału w Biegu tym, którzy nie biegają wyczynowo, sportowo. Bieg jest ideą, a nie rywalizacją sportową.

6.

Każdy zapewnia sobie prowiant i wodę we własnym zakresie.

7.

Wszystkich przyjeżdżających do Uniejowa pojazdami zachęcamy, by samochody zostawić przy szkole – trasa Biegu w tym roku ma charakter pętli: zaczynamy i w tym samym miejscu kończymy.

8.

Po zakończonym Biegu będzie możliwość przebrania się w szatniach szkoły, na miejscu Powwow.

9.

Tym razem nie zbieraliśmy zgłoszeń, stąd też nie wiemy z jaką liczbą uczestników będziemy mieć do czynienia na miejscu startu. Z tego powodu prosimy o punktualne pojawienie się pod szkołą. Z tego też powodu ostateczne decyzje organizacyjne – np. związane z ostatecznym dystansem biegu i marszu – podejmiemy tuż przed Biegiem.